Acil Durum/Afet Yönetiminde Davis Meteoroloji İstasyonları

 
     
  Yangınla Mücadelede:  
     
 

Hızla yayılan yangınlarla mücadele oldukça zor bir iş olmasının yanısıra, değişken hava koşulları (örneğin rüzgarın sık sık yön değiştirmesi) bu mücadeleyi kimi zaman ölümlerle dahi sonuçlanabilecek daha da zorlu bir operayon haline dönüştürebilmektedir.

Gerek arazideki herhangi bir noktaya sabitlenerek, gerekse de araç üstünde veya olay bölgesinde mobil olarak kullanılabilen Vantage Pro2 meteoroloji istasyonları, yangın bölgesindeki hava koşullarını gerçek zamanlı ölçümleyerek ve gerçekçi hava tahminleri oluşturarak, operasyon birimlerine yangına en etkin şekilde müdahele edebilme ve olası zararları asgari seviyeye indirme imkanı tanımaktadır.

 
 
     
 
 
 

Yangına müdahale sırasında anlık meteorolojik verilere sahip olmak operasyon birimleri kadar, bölgedeki insanların tahliyesi sırasında idarecilerin alacağı kararlar için de oldukça kritik bir öneme sahiptir.

Vantage Pro2 meteoroloji istasyonundan alınacak bölgeye dair hava durumu bilgisi aynı zamanda yangına havadan müdahale eden uçak ve helikopterlerin uçuş planlarını yapmalarına ve bölgeye bırakmaları gereken su ve kimyasalın tahimini etki alanının tespitinde söz konusu birimlere yardımcı olacaktır.

Vantage Pro2 meteoroloji istasyonları standart olarak Rüzgar Yönü/Hızı, Sıcaklık, Bağıl Nem, Barometrik Basınç ve Yağış ölçümlerini yapmakla birlikte sisteme Güneş Radyasyon, UV Indeks, Toprak/Su Sıcaklık, Toprak Nem ve Yaprak Islaklık Sensörleri ilave ederek sistemi tam donanımlı bir Yangın Hava Gözlem İstasyonuna dönüştürmek mümkündür.

 
 

 

 
 
Öte yandan pek çok ülkede tam donanımlı Vantage Pro2 Yangın Hava Gözlem İstasyonları yüksek yangın riski taşıyan bölgelerde sabit olarak konuçlandırılmakta, söz konusu bölgelere dair risk analizleri yıl boyunca yapılmakta ve belirlenen bölgelere dair yangın risk haritası çıkarılmaktadır.

Belirlenen noktalara kurulacak Vantage Pro2 meteroloji istasyonları tarafından ölçülen değerler, istasyonların yanına gitmeye gerek kalmaksızın uzun menzilli RF röleler veya GSM/GPRS modem vasıtasıyla idari merkezlere aktarılabilmektedir.

 
 
     
 
 
 
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş’in koordinatörlüğünde, Çanakalan yangın gözetleme kulesi yanına Vantage Pro2 otomatik hava gözleme istasyonu kurulmuştur. Daha önce Çanakkale’de doğrudan orman alanlarına ait meteorolojik verilerin bulunmamasından dolayı orman yangınları açısından en hassas alanlarından birisi durumundaki İntepe İşletme Şefliği’ne bağlı Çanakalan Yangın Gözetleme Kulesi’nde otomatik meteoroloji istasyonu kurulması projesi hayata geçirilmiştir. Projenin amaçlarından birisi, Muğla ve Çanakkale illerinde orman yangınlarına neden olan klimatolojik ve meteorolojik koşulların belirlenmesi ve bu koşulların orman yangını oluşturma ve yangınların yayılma ve genişlemesi üzerindeki etkilerini, başka bir deyişle meteorolojik koşulların orman yangını oluşturmadaki etkilerini saptamaktır. Otomatik Hava Gözlem İstasyonu’nun kurulması, orman yangını çıkma riski bulunan günleri çeşitli yangın indisleri kullanarak belirlemek ve bu konuda karar vericilere önlem almaları için gerekli objektif izleme ve uyarı bilgilerini sağlamayı hedeflemektedir. Kurulan meteoroloji istasyonu ile doğrudan orman alanından elde edilecek olan yarım yada bir saatlik meteorolojik verilerin yangın indislerinin günlük olarak çalıştırılmasında kullanılmasıyla birlikte, orman alanını doğrudan temsil eden nesnel sonuçlar elde edilmesi sağlanacaktır.
Haberin tamamı için :
Çanakkale Olay Gazetesi, Çanakkale İçinde Kent Günlüğü
 
 
 
     
  Tehlikeli Madde (HAZMAT) Yayılımı ile Mücadelede:  
     
 

Halk sağlığının korunması ve muhtemel olay bölgesi tahliye işlemleri Tehlikeli Madde (Hazmat) Yayılımı İle Mücadele Birimleri için büyük önem arz etmektedir. Yangınla mücadelede olduğu gibi, olay bölgesindeki hava durumu hakkında gerçek zamanlı bilgiye sahip olmak, havaya yayılan tehlikeli maddenin en çok etkilediği bölgenin tespiti ve yayılımın seyrine ilişkin yapılacak analizlerde en kritik parametre olarak karşımıza çıkmaktadır.

Vantage Pro2 modüler yapısı sayesinde sahada 10-15 dakika gibi kısa sürede tripodunun üzerine kurulabilir ve ölçülen değerler anlık olarak Vantage Pro2 Konsolu üzerinden takip edilebilir.

 
 
     
 
  Kablosuz Vantage Pro2 meteoroloji istasyonu herhangi bir dış güç kaynağına ihtiyaç duymaksızın güneş enerjisi ile çalışabilmekte ve veriler açık arazide 300 metre mesafeden kosola kablosuz olarak aktarılabilmektedir.

Veriler, Vantage Pro2 konsolu üzerinden anlık olarak takip edilebilemekle beraber, konsolun arkasına bağlanacak datalogger ile 1 dakikadan 120 dakikaya kadar belirlenecek aralıklarla kayıt altına alınabilmektedir. Datalogger’ın USB çıkışını sahadaki bir laptopa bağlayarak WeatherLink programı ile daha kapsamlı analizler de yapmak mümküdür.

 
     
 
 
  Sel Baskınları ile Mücadelede:  
     
 
Vantage Pro2 Meteoroloji İstasyonları ile sel baskını tehlikesi olan böglerden gerçek zamanlı yağış bilgisi alınarak gerekli tedbirler etkin bir şekilde alınabilir. Yağış sensörünün yanısıra sisteme dahil olan Rüzgar Yönü/Hızı, Sıcaklık, Bağıl Nem, Barometrik Basınç sensörleri ve isteğe bağlı olarak ilave edilebilecek Toprak Nem sensörleri ile sel baskını riski analizini çok daha kapsamlı ve uzun vadeli yapmak mümkündür. Belirlenen noktalara kurulacak Vantage Pro2 meteroloji istasyonları tarafından ölçülen değerler, istasyonların yanına gitmeye gerek kalmaksızın uzun menzilli RF röleler veya GSM/GPRS modem vasıtasıyla idari merkezlere aktarılabilmektedir.  
 
 
 
 
   
 
 


Tracy, California’daki Yangın ve Acil Durum Müdahale Birimi, özel olarak tasarlanmış Mobil Komuta Aracı’nda modüler Vantage Pro2 istasyonu kullanmaktadır.

   
Newport Cankurtaran Birimleri görevlerini yerine getirirken kendileri için büyük önem taşıyan hava durumu bilgilerini Vantage Pro2 istasyonundan almaktadır.
   
Gonzales, Louisiana’daki Southland Yangın ve Güvenlik Birimi komuta araçlarında kullandıkları Davis istasyonu ile Tehlikeli Madde (HAZMAT) Yayılımı ihbarlarına müdahale etmektedir.
 
 
 
 
 
   
 
 


Freeburg, Illinois’deki Acil Durum Servisleri ve Afet Ajansı’nda görevli  Eugene Kramer, Vantage Pro2 istasyonunun acil durum haberleşmelerinde kendileri için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtmektedir.

   
Miami Ulusal Kasırga Merkezi’ndeki gönüllüler, kasırga öncesi, sırası ve sonrasındaki en yüksek rügar hızı ile hakim rüzgar yönü değerlerini raporlamak için Davis istasyonlarını kullanmaktadır.
   
Chair Point, Idaho’da  2100 metre rakımda kurulu yangın gözetleme kullesinde bulunan Vangate Pro2 istasyonu, hava durumu gözlemleri ve yangın risk analizi çalışmalarında kullanılmaktadır.
 
 
     

 Akıllı Binalarda

 Uygulamalar Ana Sayfa

Yol Durumunda