Bilimsel Araştırmada Davis Meteoroloji İstasyonları

 
     
 

Çoğu araştırma projesi veya uzun süreli bilimsel gözlem çalışmasında, çevresel faktörlerin belirli aralıklarla kayıt altına alınmasına ve sonuçların analiz edilmesine ihtyaç duyulmaktadır.

 

Davis Otomatik Meteoroloji İstasyonları WeatherLink Yazılım ve Datalogger Paketi ile birlikte, araştırmaya konu olan bölgede temel meteorolojik verilere ilişkin uzun dönemli kayıt alınabilmesine olanak tanır. Meteorolojik veriler  araştırmacılar tarafından tespit edilen belirli aralıklarla datalogger’a kaydedilebildiğinden, istasyon istenen uzaklıktaki bir yere kurulabilir
ve bilgiler belirli periyotlarla istasyonun yanına gidilerek taşınabilir bir bilgisayara aktarılabilir.
GSM modem vasıtasıyla da mesafe sınırı olmaksızın verileri uzaktan gerçek zamanlı takip etmek mümkündür.
Davis Meteoroloji İstasyonları, araştırmacı ve biliminsanlarına tüm bu imkanları piyasada benzer işlevleri gören sistemlerden çok daha düşük maliyetlerle sunmaktadır.

 

Stanford Universitesi’nden Prof. Robert TWIGGS yönetimindeki bir grup araştırmacı, Antartika Kıtası üzerindeki Ozon tabakasında meydana gelen aşınma ilişkin yaptıkları çalışmalarında iki adet Davis Meteoroloji İstasyonu kullanmakta-dırlar. Rüzgar, Sıcaklık, Solar ve UV Radyasyon ölçümlerini yapan istasyonlardan alınan veriler telsizle 600 mil uzaklıktaki araştırma istasyo-nuna, oradan da e-posta ile California’ya gönderilmektedir. Daha fazla bilgi için...
 
     
 
  Davis Vantage Pro2 Meteoroloji İstasyonları (6152EU, 6162EU); iç/dış sıcaklık, bağıl nem, rüzgar hızı/yönü, barometrik basınç ve yağış gibi temel meteorolojik parametlerin yanısıra, bu temel parametrelerden otomatik olarak türettiği rüzgar soğutma etkisi (wind chill) ve evaporanspirasyon (ET) gibi değişkenlere dair bilgileri de kullanıcıların bilgisine sunar. Sisteme Solar Radyasyon, UV, Toprak Sıcaklık, Toprak Nem, Yaprak Islaklık ve İlave Hava/Su Sıcaklık sensörleri de ilave edilebilir.

Kablosuz sistem altyapısı sayesinde, aynı ana sistem üzerinden farklı lokasyonlarda farklı parametrelerin ölçümlerini eş zamanlı olarak yapmak mümküdür.
 
 

 

 
 

Bilimsel çalışmalarda, sensörlerin spesifik lokasyonlara yerleştirilmesi ya da meteoroloji istasyonu tarafından ölçümlenen verilerin iletilmesi veya işlenmesine ilişkin karmaşık gereksinimler ortaya çıkabilir. Teknik Grup Ltd. tamamı uzman mühendislerden oluşan teknik kadrosuyla ve bilimsel araştırmalarda ortaya çıkabilcek gereksinimlere ilişkin tecrübesiyle, müşterilerine, ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabilecek maliyet/etkin çözümlere ilişkin tavisyelerini memnuniyetle sunmaktadır.

 

Halihazırda Türkiye genelinde pek çok üniversitede, bilimsel araştırma kurumunda ve enstitüde Teknik Grup Ltd. tarafından kurulmuş ve satış sonrası teknik sevisi verilen çok sayıda Davis meteoroloji istasyonu başarıyla hizmet vermetedir.

 

Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı araştırmacıları,
kimyasal ajanların tespiti maksadıyla geliştirdikleri küçük boyutlu ve düşük güç gerektiren sensör ile ilgili yaptıkları çalışmalarında Davis Vantage Pro2 istasyonundan faydalanmaktadırlar. Vantage Pro2 istasyonu; sıcaklık, nem ve diğer meteorolojik faktörlerin sensör üzerindeki etkilerini ölçebilmek için hazırladıkları sensör prototipinin üzerine monte edilmiştir. Daha fazla bilgi için...

 
     

 Çevresel Gözlemde

 Uygulamalar Ana Sayfa

Akıllı Binalarda